Cave Diver

 

Cílem kurzu je pochopení smyslu týmového potápění, efektivní řešení krizových situací s ohledem na bezpečnost, dokonalé pochopení vlastní výstroje, poznání
vlastních limitů, práce se šňůrou,   práce se světlem,pohyb potápěče v kalivém prostředí, nácvik potápění v nulové viditelnosti a mnoho dalšího.

Při umělém vytvoření psychického tlaku na Vaši osobu, poznáte co dělá stres a díky tomu bude v reálných situacích reagovat  v kurzu naučených priorit.
Při kurzu bude kladen důraz na jednoduchost a efektivnost což je při jeskynním potápění velice důležité.

Je potřeba si uvědomit že jeskynní potápění je nejtěžší formou potápění a proto bude kurz extra náročný na zvládnutí všech předepsaných dovedností. Náročnost kurzu odpovídá těmto certifikačním stupňům (cavern, cave, technical cave)
Snahou instruktora je změnit pohled na potápění, tak aby bylo bezpečné a vždy s návratem , kde můžete hlavu vystrčit nad hladinu.

Vstupní předpoklady pro účast v kurzu:

Uchazeč o kurz musí být starší 18 let a musí být certifikován Advanced EANx IANTD nebo alternativní výcvikový systém, 100 logovaných ponorů.

Výstroj:

Maska, záložní maska, cívka 3x, naviják ( buben), 5x šipka, 5x nesměrová šipka, primární světlo, 2x záložní světlo, Twin, 1x stage, suchý oblek, počítač, kompas, křídlo s backplatem, 3x automatiky (primár dlouhá hadice, sekundár krátká hadice na gumě a na stage), wetnotes, P ventil nebo inkontinentní plenu.

Služby zahrnuté v ceně kurzu:

  • kompletní teoretická i praktická výuka
  • učebnice, manuál
  • vystavení mezinárodně platné certifikace

Termíny

Informace budou vloženy.

Harmonogram

Výuka bude probíhat na otevřené vodě a závěrečné ponory v jeskynním systému. Nácvik na volné vodě dovoluje zajít až na samé dno Vašich dovedností a schopností, které by u uzavřených prostor nebylo možné dosáhnout.

V průběhu kurzu se uskuteční 12 ponorů s tím, že celkový čas na dně musí byt v těchto ponorech minimálně 500 minut. Ponory budou rozděleny do minimálně 3 různých jeskyních systémů.

FAQ

Nejčastěji kladéné otázky budou postupně vkládány.