Egypt Hluboký jih - Abu Fandira

Termín říjen 2018

Oblíbené safari na nejjižnější reefy v egyptské části Rudého moře - oblast reefů St. Johns a ještě jižněji položená Abu Fandira. Tato donedávna neznámá oblast se stala v posledních letech velmi oblíbená nejen díky bohatým a téměř nedotčeným korálovým útesům, ale hlavně kvůli hojnému výskytu žraloků šedých, dlouhoploutvých i kladivounů. Zde máte také největší šanci spatřit manty, a to často z bezprostřední blízkosti.

Nadváha zavazadel a kurz Oxygen provider pro účastníky zájezdu ZDARMA.

Cenu připravujeme

 

 

 

Hlavní sezóna:

od pol.března do pol.června

od pol.září do konce listopadu

Nízká sezóna:

od ledna do pol.března

od pol.června do pol.září a prosinec

Safari loď Queen Hanna *****
fotogalerie lodi

  • Postavena v Suezu r. 2005
  • Délka 38m, šířka 8m, ponor 2,8m, 3paluby
  • Licence Area 1,2
  • Max. 26 osob + 8 členů posádky
  • VHF, JRC, Radar, GPS, Echo sounder, EPIRB, M/F HF
  • Motory: 2 x Man 1250HP, 2x zodiak
  • Generátory: 2 x Mercedes 65kW, 2x desalinační zařízení – 3tuny vody za den
  • Kompresory: 2 x coltri sub 265L/min + nitrox membrána 02 do 40%

Program

Itinerář:

1.den:přílet do Hurgady,transfer z letiště na jih do přístavu Hamata (cca 370 km – tj. 5-6hod jízdy) nebo Marsa Ghaleb či M. Alam (250km), nalodění
2. den: kontrolní ponor na mělčím přípobřežním reefu, Shaab Claude (El Malahi) - nádherně členitý reef, jehož JZ část je protkána množstvím trhlin, jeskyní, kaňony a podmořskými tunely v hl. 5-10 m. SV strana útesu nabízí zase krásné korálové zahrady v hloubce 5 až 15 m. V těsné blízkosti refu je mnoho osamocených korálových homolí taktéž bohatě obrostlých karály…. Shaab Mahsour – se stěnami porostlé barevnými měkkými koráli a gorgoniemi padajicimi do velkých hlubin… Častý výskyt žraloků útesových a, na okraji jizniho i sev. plata možnost spatřit kladivouny, žraloky šedé, manty, velká hejna ryb, želvy….

3-5.den:útesy St. Johns -jedná se o několik kilometrů dlouhý pás samostatných útesů a atolů ležících 16 km severně od hranic se Sudánem… Mezi potápěči se těší velké oblibě především díky častým setkáním se všemi možnými druhy žraloků (včetně kladivounů, žraloků hedvabných, šedých a dlouhoploutvých, …), mant i želv… K jeho nejzajímavějším částem patří:

Abu Basala- podlouhlý útes podkovovitého tvaru, s možností dobře chráněného noclehu. Jeho vnější členité stěny vytvářejí mnoho převisů i menších jeskyněk a postupně přecházejí v mělké ale bohaté korálové zahrady s velkým množstvím korálových ryb a častým výskytem želv….

Habili Ali – kruhovitý útes zvedající se k hladině z veliké hloubky a přitahující malé i velké druhy ryb. Plochý vrchol útesu, jež končí asi 2 m pod hladinou, je bohatě porostlý tvrdými korály, zatímco téměř kolmé stěny jsou zdobeny měkkými druhy korálů či obrovskými gorgoniemi. Během ponoru se zde s velkou pravděpodobností setkáte s útesovými a šedými žraloky, a při troše štěstí i s kladivouny č i mantami …. Kromě žraloků se zde vyskytují samozřejmě i napoleoni, barakudy, tuňáci, murény, při troše štěstí manty, siby, a samozřejmě různé druhy menších korálových i pelaktických ryb……

Habili Ghafar zajímavá ale občas náročná lokalita. Malý útes ve tvaru kužele vynořující se z velkých hloubek a končící 3m pod hladinou. Ve větších hloubkách (ale občas i těsně pod hladinou) se opět vyskytují žraloci-šedí, dlouhoploutví i kladivouni, směrem k hladině přibývají měkké i tvrdé korály a další druhy ryb

Gotta Um Aruk – jednodušší ponor kolem mnoha vysokých korálových věží a homolí, které vytváří kolem hlavniho reefu nádherný labyrint průplavů. Útočiště mnoha útesových žraloků, rejnoků a želv.

Shaab Swaer - opět malý útes vynořující se z hlubin, který lze obeplavat během jednoho ponoru. Záp. stěna útesu je zdobená obrovskými gorgoniemi, vých. a sev. stěny jsou porostlé především barevnými měkkými koráli. Ze žraloků se zde nejčastěji vyskytují klasičtí útesoví, dlouhoploutví, šedí i kladivouni….

6.den:útesy Abu Fandira - jedná se o lokality málo navštěvované potápěči téměř na hranicích se Súdánem – oblast téměř nedotčena lidskou činností, s bohatými korálovými útesy, podmořskými jeskynními labyrinty a výskytem velkých druhů ryb (všechny možné druhy žraloků, barrakudy, tuňáci, delfíni, manty, siby,….)

7.den: St. Johns Cave Reef/ Umm Chararim -nádherný odpočinkový ponor u útesu protkaného labyrintem tunelů, jeskyní a průplavů. Pro fotografy možnost pořízení fantastických fotek s hrou světla a stínu....přejezd na St.Johns – Abu Basala

Erg Abu Diab - štíhlá věž vyčnívající z velkých hlubin až k hladině. Její stěny jsou porostlé měkkými i tvrdými korály a je zde opět možnost setkání s útesovými, bělocípýmí či šedými žraloky. Především v letním období se zde objevují hejna kladivounů… Sataya (Dolphin Reef) – místo proslavené častým výskytem delfínů ale i mnoha dalších druhů velkých ryb (napoleoni, barrakudy, murény, popř. i žraloci či tuňáci) Navečer příjezd do přístavu Hamata.

8. den:přes noc či ráno transfer na letiště do Hurghady, odlet do ČR, Praha

 

!!!Tento program je pouze orientační - může být změněn na základě dohody účastníků akce, vlivem povětrnostních podmínek nebo z rozhodnutí kapitána lodi a pot. průvodce!!!

 

Ubytování

Ubytování:

  • 12 kajut po 2os. + 1 kajuta s manželkou dvojpostelí, všechny kajuty jsou klimatizované, s vlastním WC a sprchou
  • velký klimatizovaný salón/jídelna s TV, videem a DVD